Author Archives: mundi

 • -

Systemy wspomagające słyszenie

Category : Bez kategorii

 

Systemy wspomagające słyszenie

Obecnie dostępne są różnorodne dodatkowe urządzenia wspomagające, które używane razem z aparatami słuchowymi pomagają uczynić życie dzieci z wadą słuchu łatwiejszym. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wysokiej klasy bezprzewodowe rozwiązania wspomagające słyszenie. Niżej opisaliśmy niektóre najpopularniejsze rodzaje.

 

System FM

Co to takiego System FM?

System FM jest to zdalne sterowanie, czyli wspomagające pracę aparatu słuchowego urządzenie. System FM składa się z dwóch elementów nadajnika i odbiornika. Osoba słysząca ma przy sobie zaopatrzone w mikrofon i nadajnik urządzenie. Osoba „zaaparatowana” posiada odbiornik i mikrofon. Przekaz dźwięku z nadajnika do odbiornika, podczepionego do aparatu słuchowego, następuje drogą radiową. System FM pozwala na uzyskanie jakości dźwięku porównywalnej do sytuacji, w której rozmówca znajduje się bezpośrednio przy uchu słuchającego.

1

2

 

Nadajnik lub odbiornik FM jest często wykorzystywany w środowiskach edukacyjnych. Urządzenie to pozwala nauczycielowi lub wykładowcy mówić do specjalnego mikrofonu, który za pomocą bezprzewodowej transmisji wysyła sygnał do odbiornika FM podłączonego do aparatu słuchowego.

4

Bezprzewodowy system FM może być pomocny przy słuchaniu w domu lub podczas innych zajęć. Np. podczas spaceru w mieście dziecko może słyszeć swoich rodziców mimo hałasu ruchu ulicznego. To daje rodzicom możliwość lepszego kontaktu z dzieckiem w hałasie, a więc większą wolność. W domu głośność telewizora czy sprzętu muzycznego może być ustawiona na poziomie wygodnym dla całej rodziny, jeśli urządzenia te będą podłączone do systemu FM. Aktywność sportowa może dawać dziecku więcej satysfakcji, jeśli instrukcje trenera będą wypowiadane do mikrofonu FM.

5

System FM pomaga ograniczyć wpływ hałasu otoczenia i niewłaściwej akustyki w pomieszczeniu. Ponadto jest on bardziej odporny niż systemy pętli indukcyjnych na zakłócenia spowodowane bliskością sprzętu elektrycznego takiego jak komputery.

System FM jest pomostem pomiędzy użytkownikiem aparatu słuchowego i jego rozmówcą. Pozwala on użytkownikowi koncentrować się na rozmówcy, jednocześnie słysząc mowę wyraźniej niż wcześniej, nawet w bardzo trudnych sytuacjach akustycznych.

6

Takie niezawodne urządzenia są bardzo drogie, cena waha się od 10 do 13 tysięcy złotych. Istnieje jednak możliwość refundacji zakupu z    Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

System pętli indukcyjnej

 

Pętla indukcyjna – co to takiego?

System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną pozwala osobom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych, słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie, w których słyszenie tylko za pomocą aparatu słuchowego nie było by możliwe. Większość aparatów słuchowych posiada tryb cewki indukcyjnej (przełącznik „T” lub „MT”), umożliwiający odbiór pola elektromagnetycznego generowane przez pętlę indukcyjną. Aparat słuchowy zamienia sygnały elektromagnetyczne z pętli na dźwięk dopasowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Każda osoba korzystająca z aparatu słuchowego znajdująca się w polu działania pętli indukcyjnej może bez żadnych przeszkód usłyszeć sygnał przesyłany za jej pomocą. Przekłada się to na poprawę jakości konwersacji, umożliwia osobie niedosłyszącej aktywne uczestniczenie w rozmowach, zamawianie towarów lub usług, słuchanie publicznych wystąpień, przedstawień, spektakli, itp. W systemie pętli indukcyjnej dźwięk przenoszony jest bezprzewodowo z nadajnika do odbiornika poprzez fale elektromagnetyczne. Nadajnik może być przyłączony np. do telewizora, natomiast odbiornikiem najczęściej jest aparat słuchowy z cewką telefoniczną.

Dzieci z poważną wadą słuchu mogą korzystać z systemu pętli indukcyjnej w trudnym akustycznie otoczeniu takim jak sale szkolne, teatry, kościoły a także w domu. System może wydawać się podobny do systemu nadajnika / odbiornika FM, lecz jest mniej przenośny.

System z pętlą indukcyjną składa się z:

 

 • Źródła dźwięku – mikrofon, mikser audio, TV, CD itp..,

7

 

 • Wzmacniacza pętli indukcyjnej – różne modele w zależności od rodzaju zastosowania i powierzchni,

z

 • Przewodu pętli – odpowiednio zainstalowany w pomieszczeniu przewód, bardzo istotne są parametry i sposób instalacji,

d

 

 • Odbiornika – aparat słuchowy z cewką telefoniczną (ew. odbiornik indukcyjny ze słuchawkami).

e

 

Rodzaje pętli indukcyjnych:

 • Duże przestrzenie – kościoły, audytoria, sale wykładowe…

 

 • Małe powierzchnie – mieszkania, sale lekcyjne…

 

 • Stanowiskowe – kasy, informacje, recepcje…

 

 • Specjalistyczne – telefony…

 

 

Bellman

Szwedzkiej firmy Bellman & Symfon – zarówno dla osób niedosłyszących, jak i osób o prawidłowym słuchu. Wszystkie urządzenia sygnalizujące zostały zaprojektowane w taki sposób, by ułatwić życie codzienne.

Poniżej prezentujemy serię wyrobów Bellman&Symfon, sprawiających, że codzienne życie osób niedosłyszących i niesłyszących odzyskuje dawny blask.

 

Urządzenia alarmujące

 

Budzik z poduszką wibracyjną

Budzik jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które mają problemy z budzeniem się. Budzenie odbywa się w dwojaki sposób: sygnałem świetlnym i dźwiękowym. Przełączenie budzika w stan drzemki oznacza, że alarm sam uruchomi się ponownie po ok. 4 min. Dodatkowo do budzika można podłączyć dwie poduszki wibracyjne oraz kabel telefoniczny, dzięki któremu użytkownik będzie informowany również o dzwonku telefonu.

q

Sygnalizator świetlny

Sygnalizator świetlny ostrym światłem stroboskopowym informuje o tym, że dzwoni telefon. Można go postawić w widocznym miejscu lub zamocować na ścianie za pomocą uchwytu BE 9075. Sygnalizator wystarczy połączyć z telefonem za pomocą kabla. Do sygnalizatora można dodatkowo podłączyć zewnętrzny dzwonek.

i

Pager

Dzięki niewielkiej obudowie Pager może być zawsze przy użytkowniku – w kieszeni lub przymocowany klipsem do paska. Informuje użytkownika o sygnałach alarmowych za pomocą wibracji i kolorowych diod. Do wyłączenia wibracji służy czerwony przycisk.

 

l

Czujnik – bezprzewodowy system ostrzegawczy

Bellman Visit – czujnik dzwonka do drzwi lub domofonu

Nadajnik radiowy przeznaczony do użycia w pomieszczeniach, rozpoznający dźwięk dzwonka do drzwi. W przypadku dzwonka elektromechanicznego, czujnik dzwonka reaguje na pole elektromagnetyczne emitowane przez dzwonek. Czujnik musi być zawsze zamontowany bardzo blisko dzwonka (ok. 3 cm). Czujnik jest aktywowany przez wbudowany mikrofon wewnętrzny lub opcjonalny mikrofon zewnętrzny. Opcjonlanie czujnik można zaprogramować tak, aby wykrywał różnicę między dźwiękiem pochodzącym z mikrofonu wewnętrznego a dźwiękiem z mikrofonu zewnętrznego. W ramach tej funkcji czujnik będzie wysyłać różne sygnały do sygnalizatorów będących w jego zasięgu w zależności od tego, który mikrofon zarejestrował dźwięk. Zademonstruj użytkownikowi działanie systemu za pomocą przycisku TEST (po lewej stronie obudowy) – w dowolnym sygnalizatorze pojawią się odpowiednie sygnały (światło flash, kolorowa dioda – w tym przypadku zielona, dźwięki i wibracje)

placz

 

Bellman Visit – czujnik telefoniczny (wielofunkcyjny)

Czujnik reaguje na wszystkie dzwonki telefoniczne. Kiedy telefon zaczyna dzwonić, czujnik przesyła sygnały do używanych odbiorników. Przekaźnik telefoniczny może być również używany do innych celów, np. jako czujnik otwierania okna czy drzwi, gdy ktoś stanie na magnetycznej macie wejściowej przed drzwiami itp. Czujnik ten nazywany jest wielofunkcyjnym, ponieważ posiada jeszcze kilka dodatkowych opcji. Jedną z nich jest możliwość podłączenia różnych akcesoriów, takich jak czujnik magnetyczny lub mata dotykowa poprzez zewnętrzne wejście. Elektryk może również podłączyć bezpośrednio (za pomocą kabli) dzwonek do drzwi z wejściem wewnętrzym czujnika telefonicznego. Trzecią opcją jest skorzystanie z czerwonego przycisku, który może służyć nie tylko jako przycisk testowy do demonstracji działania systemu, ale może również być wykorzystany jako przycisk alarmowy do komunikacji między 2 osobami.

tele

Bellman Visit – czujnik na płacz dziecka

Czujnik płaczu dziecka reaguje na płacz dziecka i przekazuje informacje do sygnalizatorów. Czujnik można postawić lub zawiesić na ścianie w odległości ok. 0,5 – 2 m od dziecka. Możliwe jest ustawienie 3 pozycji czułości czujnika – 1 pozycja oznacza najmniejszą czułość a pozycja 3 – czułość największą. W jednym domostwie mogą być używane maksymalnie 4 czujniki płaczu dziecka – każdy z nich po odpowiednim ustawieniu będzie wysyłał do nadajnika inny sygnał, tak aby użytkownik wiedział czy płacze dziecko 1, dziecko 2 itd.

g

 

Dzwonek do drzwi

Bezprzewodowy dzwonek do drzwi można bezpośrednio zainstalować przy drzwiach lub bramie wejściowej (dzwonek może być umieszczony na zewnątrz budynku, lecz należy go osłonić niewielkim daszkiem by nie był narażony na bezpośredni kontakt z deszczem). Kiedy gość naciśnie przycisk dzwonek od razu przekaże sygnał radiowy do sygnalizatorów systemu. Dzwonek może być również wykorzystywany jako przycisk alarmowy – jedna osoba może nosić dzwonek stale przy sobie (dołączona zawieszka) i w dowolnej chwili może przywołać inną osobę zaopatrzoną w jeden z sygnalizatorów.

dzwon

 

    Czujnik dymu

Czujnik dymu Bellman Visit wzbudzony przez dym lub ogień wysyła sygnał do odbiorników Bellmen Visit. Zasięg wewnętrzny- do 30 m., zewnętrzny- do 75 m. Czujnik powinien być zawieszony na suficie. Zaleca się stosowanie minimum jednego czujnika na piętro.

 

dym                                                      

 

Urządzenia Bellman & Symfon pomogą Tobie :

 • w powiadamianiu o dzwonku do drzwi, gdy wyłączysz aparat słuchowy lub znajdziesz się w ogrodzie,
 • w powiadomieniu o dzwoniącym telefonie,
 • w powiadamianiu o płaczu dziecka,
 • obudzić się rano,
 • lepiej słyszeć telewizor, nie przeszkadzając innym,
 • zauważy pożar lub dym.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.


Dofinansowanie

 

 

 

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DO APARATU SŁUCHOWEGO ?

 

Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje zakup aparatu słuchowego w kwocie 1050 zł i wkładki usznej 50zł. Osoby posiadające legitymację Inwalidy Wojennego lub Wojskowego oraz Osoby Represjonowane uprawnione są do zniżki 1500 zł do zakupu aparatu i 50 zł do zakupu wkładki usznej.

Ponad to, po wystawieniu odpowiednich dokumentów przez naszą firmę, osoby, które mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupę inwalidzką mogą wystąpić o dodatkową dopłatę z PCPR lub MOPR. Kwota, jaką można uzyskać z P.C.P.R. to maksymalnie 150 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia 

W przypadku wniosku na dwa aparaty refundacje te są podwójne.

Aby uzyskać dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego:

 1. Należy zgłosić się do sklepu z aparatami słuchowymi celem bezpłatnego badania słuchu.
 2. Tam uzyskasz szczegółowe informacje i pomoc na temat zakupu aparatu słuchowego.

telefon: 091-488-48-70 lub 883 789 843

i umówić się na badanie słuchu oraz dopasowanie aparatu

Najlepsze aparaty słuchowe nie zawsze są najdroższe.

Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9:00-16:00

w piątki od: 9:00 do 15:00

 

Aparat słuchowy i wkładka uszna są wyrobami medycznymi. Używaj je zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.


 • -

Bezpłatne testowanie aparatu słuchowego przed zakupem

Zanim kupisz aparat słuchowy, najpierw go bezpłatnie wypróbuj.

Nie rozumiesz na spotkaniach towarzyskich , u lekarza , w sklepie,? Głośno słuchasz telewizora ? Często prosisz o powtórzenie ? Nie słyszysz gwizdka czajnika ? To tylko niektóre objawy mogące świadczyć o pogorszeniu słuchu. W trosce o Państwa zadowolenie, przygotowaliśmy bezpłatne testowanie aparatu słuchowego przed zakupem.

Zakupowi aparatu słuchowego , zwłaszcza jeśli jest to nasz pierwszy aparat  ,towarzyszy wiele obaw . Dlatego warto w swoim otoczeniu sprawdzić jak będziemy słyszeć ,czy będziemy zadowoleni. Jeśli tylko zastosujesz się do naszych rad i wskazówek to w Beaton jesteśmy pewni , że potrafimy wyregulować tak aparat, aby spełnił twoje oczekiwania.

Sprawdź i przekonaj się bezpłatnie jak możesz i powinieneś słyszeć właściwie.

Kupując aparat słuchowy skupiamy się na jego klasie ,parametrach technicznych czy możliwościach  ,a zupełnie zapominamy o najważniejszym:

kto i jak go wyreguluje?

Nawet najlepszy ,czy najdroższy aparat słuchowy

„Read More”


Black friday baterie po 8 zł

Tanie baterie do aparatów słuchowych

Tylko w Black Friday 25-11-2017 (piątek)

Opakowanie (6szt.) dowolnego typu baterii do aparatu słuchowego firmy Rayovac:

8 zł

do wyboru typy kodowane również kolorami:

13 -pomarańczowe

312 -brązowe

10-żółte

675-niebieskie

Są to baterie o zwiększonej pojemności z długim terminem ważności do 2021

Nie czekaj ! Nastepny Black Friday za rok!

 


Wkładka uszna do aparatu słuchowego

 

Funkcje wkładki usznej do aparatu słuchowego.

Wkładka  douszna łączy aparat słuchowy z naszym uchem. Transportuje ona wzmocniony przez urządzenie dźwięk poprzez kanał uszny do błony bębenkowej. Wbrew pozorom od jej wykonania zależy nasz komfort słyszenia. Nieprawidłowo wykonana będzie powodem sprzężeń zwrotnych (wtedy aparat głośno piszczy). Każda wkładka jest wykonywana dla każdego pacjenta indywidualnie na podstawie wycisku pobranego z ucha. Klasyczne wkładki są przeznaczone do aparatów typu BTE (zausznych).

Ważne jest, aby wężyk łączący aparat słuchowy z wkładką miał odpowiednią długość, aby był czysty i elastyczny. Jeśli wężyk jest za krótki użytkownik aparatu odczuwa niemiłe ciągnięcie przy wkładce. Jeżeli jest on za długi, trudno jest odpowiednio umieścić aparat słuchowy za uchem, wężyk wygina się, powodując zakłócenia lub blokując drogę dźwięku. Wkładkę uszną należy utrzymać w czystości. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby była ona prawidłowo umieszczona w uchu. W przeciwnym wypadku zniekształcenia lub słaby efekt wzmocnienia mogą sprawić, że użytkownik zniechęci się do aparatu.

 

 

Rodzaje wkładek usznych.

Wkładki zamknięte twarde

To najpopularniejszy rodzaj wkładki. Jest ona wykonana z twardego – zazwyczaj przeźroczystego – tworzywa – akrylu. Wkładki tego typu mogą posiadać otwór wentylacyjny zapewniający wymianę powietrza pomiędzy kanałem usznym a otoczeniem. Zapewnia dobrą stabilność. Wkładki twarde ze względu na sposób montażu wężyka możemy podzielić na:

 • Wkładki twarde ze stałym wężykiem – przewód dźwiękowy jest zamocowany na stałe. Nie ma możliwości jego samodzielnej wymiany, ale za to wkładka jest dyskretniejsza
 • Wkładki twarde z rożkiem – do wkładki jest przymocowane specjalne plastikowe kolanko do którego dopiero jest mocowany przewód dźwiękowy (na wcisk) – dzięki temu użytkownik ma możliwość samodzielnej wymiany wężyka. Jednak samo plastikowe kolanko jest bardziej widoczne
Wkładka twarda ażurowa

Odmiana wkładki twardej, w której zmniejszono część styczną z muszla uszną. Jest dyskretniejsza od wersji pełnej oraz bardziej odpowiednia dla osób z tendencją pocenia się.

 1

 

  

Wkładki zamknięte miękkie

Wkładki miękkie są wykonane z tworzywa silikonowego (np. z Bioporu). Dzięki użytemu materiałowi wkładki są antyalargiczne, oraz zapewniają dużą szczelność – przez co są polecane do dużych ubytków słuchu. Wkładka nie posiada otworu wentylacyjnego – tak jak wersja twarda, a wężyk jest montowany bezpośrednio, bez plastikowego kolanka oraz  można samodzielnie go wymienić. Dzięki miękkiemu materiałowi z którego są wykonane wkładki łatwo się mocuje w uchu oraz  zapewniają mniejsze ryzyko urazów – przez co są szczególnie polecane dla dzieci.

 2

Wkładki otwarte

Są to wkładki składające się z wężyka dźwiękowego na końcu którego znajduje się specjalna nasadka chowająca się całkowicie w kanale słuchowym. Wężyk jest dodatkowo przytrzymywany za pomocą ażurowego – praktycznie niewidocznego elementu wkładanego jak klasyczna wkładka pełna. Tego typu wkładki nie nadają się dla osób z bardzo dużym ubytkiem słuchu. Są odpowiednie dla wysokoczęstotliwościowych niewielkich ubytków.

 3

 

 

 

Wkładka wewnątrzkanałowa

Do aparatów wewnątrzkanałowych oraz wewnątrzusznych typu CIC, ITC oraz ITE. Wkładka jest tak naprawdę obudową aparatu i podobnie jak inne jest wykonywana dla każdego pacjenta indywidualnie

 

4

 

 

 

 

Prawidłowe umieszczanie wkładki w uchu.

Umieszczanie aparatu słuchowego i wkładki w/na uchu. Aparat słuchowy należy wyłączyć lub ustawić poziom głośności na najniższym poziomie

 1. Zaokrąglona część wkładki odpowiadająca kształtowi małżowiny usznej, powinna być skierowana do tyłu. Najpierw należy włożyć wkładkę do przewodu słuchowego jednocześnie przytrzymując dolną część wężyka.
 2. Można sobie pomóc delikatnie odciągając drugą ręką małżowinę uszną do tyłu i w górę.
 3. Po włożeniu wkładki do ucha, zakładamy aparat za ucho tak, aby rożek opierał się wygodnie na uchu blisko głowy.

Zdejmowanie aparatu i wkładki z ucha

 1. Rozpoczynamy zdejmowanie aparatu od części znajdującej się za uchem.
 2. Następnie należy delikatnie wyciągnąć wkładkę uszną z przewodu słuchowego, przytrzymując za dolną część wężyka. Podczas wyjmowania wkładki z ucha aparat słuchowy powinien być wyłączony. Wkładkę należy wyjmować delikatnie.

 

Czyszczenie i konserwacja wkładki usznej.

Konieczność czyszczenia wkładki usznej zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika aparatu, ale w większości przypadków czyszczenie jej raz lub dwa razy w tygodniu wystarcza.

 1. Najpierw musimy odłączyć wężyk łączący wkładkę z rożkiem aparatu słuchowego.

 

5

 

6

 

 1. Następnie wkładkę i wężyk możemy opłukać pod bieżącą, letnią wodą.

 

7

 1. Do naczynia wsypać 1 torebkę środka oczyszczającego OHO zalać wodą o temperaturze 500C i włożyć wkładkę z wężykiem na przynajmniej 10 minut.

8

 

 

9

 

 1. Po wyjęciu wkładki z naczynia, opłukujemy ją pod letnią, bieżącą wodą.
 2. Wkładkę wycieramy do sucha miękką ściereczką. Dźwiękowód suszymy przedmuchując go powietrzem. Do tego celu można użyć specjalnej gruszki. Jeśli we wkładce znajduje się kanał wentylacyjny, należy go przedmuchać, aż będzie całkowicie suchy.

10

 

11

 

 1. Wkładkę należy ułożyć na materiale dobrze absorbującym wodę i pozostawić na noc do całkowitego wyschnięcia. W tym celu należy ułożyć tak, aby wylot dźwiękowodu był skierowany do dołu, a znajdująca się w nim woda mogła wypłynąć. Wkładkę i wężyk można połączyć z aparatem dopiero wtedy gdy będą całkowicie suche. Ponieważ woda i wilgoć może spowodować zakłócenia podczas korzystania z aparatu słuchowego. Należy pamiętać aby regularnie przedmuchiwać wkładkę i wężyk przy pomocy specjalnej gruszki.

12

 1. Ostatnim krokiem jest podłączenie wkładki z wężykiem do aparatu słuchowego. Plastikowy wężyk musi być zawsze miękki i elastyczny. Jeżeli zrobi się twardy i zabarwi się na żółto, należy go wymienić. Gdy wkładka i aparat słuchowy znajdują się na swoim miejscu, można włączyć aparat.

13

 

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.