Nie odwlekaj zakupu aparatu słuchowego, wchodzą nowe zasady refundacji.

Nie odwlekaj zakupu aparatu słuchowego, wchodzą nowe zasady refundacji.

Category : Bez kategorii

 

Na niedosłuch w Polsce cierpi ok. 6 mln., jednocześnie mamy najniższy odsetek osób z niedosłuchem, decydujących się na zakup aparatu słuchowego. I może być jeszcze mniejszy , a wszystko to dlatego, że Ministerstwo Zdrowia planuje nowelizację ustawy o wyrobach medycznych, która zmieni zasady refundacji również sprzętu dla osób niedosłyszących.

Jak wygląda refundacja aparatów słuchowych przed planowaną rewolucją?

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia ze stycznia 2014 roku o refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

 

Wysokość dofinansowania do aparatu słuchowego w poszczególnych przypadkach wynosi:

 

– Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia – refundacja wynosi 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe. Refundacja przyznawana jest raz na 3 lata.

– Osoby dorosłe po 26 roku życia – refundacja wynosi 700 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie. Refundacja przyznawana jest raz na 5 lat.

– Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja wynosi 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Warunkiem jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie.

– Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne – obejmuje kwotę 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 1260 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe)

– Refundacja na systemy wspomagające słyszenie – wynosi  2.750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat.

We wszystkich przypadkach musi wystąpić określona wartość ubytku słuchu, dla dorosłych 40 dB, dla młodzieży i dzieci 30 dB.

 Pozostałe możliwości refundacji aparatów słuchowych

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności możliwe jest dodatkowe dofinansowanie ze środków PFRON, wypłacane za pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Wysokość refundacji jest zróżnicowana. Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek w MOPS/PCPR, fakturę za zakupiony aparat słuchowy wraz z dokumentami poświadczającymi grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności i zatwierdzonym przez właściwy oddział NFZ wnioskiem o aparat słuchowy.

 Jakie kroki należy podjąć aby otrzymać refundację NFZ?

  1. Wykonanie badania słuchu w punkcie protetyki słuchu. W dobrych gabinetach protetyki słuchu takie badanie są przeprowadzane bezpłatnie.
  2. Wizyta u lekarza specjalisty/laryngologa – zabieramy wynik badania słuchu Tylko lekarze specjaliści : laryngolog, otolaryngolog, audiolog lub audiolog-foniatra mogą ocenić, Czy można wyleczyć niedosłuch bez konieczności używania aparatu.
  3. Specjalista wystawia zlecenie, czyli wniosek na aparat słuchowy lub wkładkę uszną. Co ważne! Każdy lekarz laryngolog zarówno z publicznej służby zdrowia jak i prywatnego gabinetu może wystawić nam taki wniosek.
  4. Gdy mamy już zlecenie, musimy potwierdzić je w regionalnym oddziale NFZ. Pacjent ma możliwość potwierdzić zlecenie osobiście, może to zrobić w jego imieniu inna osoba lub można to zrealizować drogą pocztową.
  5. Wracamy do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego. W gabinecie protetycznym pozostawiamy podstemplowany wniosek na aparat słuchowy i wkładkę uszną, a cena naszego aparatu i wkładki zostaje pomniejszona o kwotę refundacji jaka została nam przyznana.

Nadchodzące zmiany w refundacji

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem swojego pierwszego lub nowego aparatu słuchowego, jeśli masz wątpliwości czy Twój słuch działa prawidłowo warto się pośpieszyć. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje bowiem nowelizację ustawy o refundacji wyrobów medycznych. Wszystko na to wskazuje, że zmiany mogą wejść w życie na początku przyszłego roku. Pomimo, że nowe przepisy są jeszcze w fazie projektu, już budzą wiele kontrowersji.

Według założeń projektu wyroby medyczne będą przechodziły taką samą ścieżkę wnioskowania o refundację, jaką obecnie przechodzą leki. Producenci i przedsiębiorcy podkreślają, że aparat słuchowy nie jest lekiem. Mają też obawy, że płatne wnioski o objęcie wyrobów refundacją doprowadzą do likwidacji wielu sklepów medycznych, powodując tym samym spore utrudnienia dla pacjentów.

Projekt ustawy nie zawiera również regulacji określających dobór sprzętu medycznego do indywidualnych potrzeb. Pacjenci będą mieli bezpłatny dostęp tylko do produktów najtańszych a co za tym idzie, najgorszych bo najmniej zaawansowanych technologicznie, przestarzałych i nietrwałych. Produkty refundowane będą miały ustaloną cenę sprzedaży, tym samym placówki nie będą mogły już udzielić rabatu swoim pacjentom. Wszystkie te czynniki wpłyną również na koszta, kupienie dobrej jakości aparatów słuchowych przy zachowaniu obecnych procedur dotyczących dopasowania i regulacji aparatów będzie wymagało od pacjenta zakupu aparatu słuchowego na rynku prywatnym bez żadnego dofinansowania.

Nie możemy zapominać, że w Polsce dofinansowanie do aparatów słuchowych zawiera w sobie nie tylko zakup aparatu ale całą procedurę dopasowania i wyregulowania produktu do indywidualnych potrzeb pacjenta, co może wymagać kilku wizyt u protetyka słuchu. W tej chwili wszystkie te wizyty są bezpłatna tego już nie będzie. W cenie wyrobu jest również 3-letnia gwarancja.

 

Co to oznacza dla pacjentów?

 

Do tej pory pacjentom przyznawano limit kwotowy na niezbędne wyroby medyczne. Resort chce jednak płacić wyłącznie za najtańsze z rozwiązań. Z wypowiedzi pacjentów i Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że nowelizacja niesie szereg obaw oraz wątpliwości. Aparatów słuchowych nie da się bowiem wystandaryzować tak, by pasowały do każdego ubytku słuchu. Trudno też wyobrazić sobie, że to urzędnik podejmuje decyzję, jaki sprzęt będzie dostępny na rynku. Tym samym droższe aparaty ale bardziej zaawansowane technicznie mogą nie zostać dopuszczone do sprzedaży w ramach finansowania ze środków publicznych. W efekcie zmiany ograniczą dostęp do lepszej jakości sprzętu oraz możliwość wyboru. Stowarzyszenia i fundacje osób niedosłyszących obawiają się, że zmiany w ustawie ograniczą w praktyce dostęp do dobrej jakości sprzętu a refundacja obejmie tylko te aparaty słuchowe, które są najtańsze.

 

źródło: Kurier Szczeciński z dnia 1.06.2017